Peters HR Management & Advies

Welkom

Met mijn meer dan 20 jaar ervaring in executive en senior Human Resources bied ik u onder andere:

Interimmanagement op hoog (bestuurlijk) niveau.

Project- en procesmanagement bij complexe change programma's.
Korte of langdurige adviesopdrachten in de HR omgeving.
Coaching van (HR) teams of individuele professionele coaching van HR professionals.

Mijn focus is speciaal gericht op:
Het inrichten van meer bedrijfsmatig HR waarbij de bijdrage van HR aan het bedrijfsresultaat versterkt wordt.
Het invoeren van  een eenvoudige tool Perfect Match! om een eerste stap te maken naar strategisch
personeelsmanagement.
Het bevorderen dat groepen echte teams worden en met meer authentiek management tot hogere resultaten komen.