Peters HR Management & Advies

Advies en kwaliteit van HR

  • Doorlichten van de HR afdeling en voorstel tot verbetering of aanpassing van kwaliteit van de bezetting en/of de in gebruik zijnde modellen en systemen.

  • lDoorvoeren van de geaccordeerde verbeteringen in samenspraak met het management.

  • lVaststellen van de discrepantie tussen vereiste en aanwezige HR kennis en vaardigheden bij het bedrijfsmanagement, doen van verbetervoorstellen en het implementeren van de geaccordeerde voorstellen.