Peters HR Management & Advies

Advies HR strategie

  •  Leiding geven aan ontwikkelen en implementeren van een HR strategie die aansluit op de business strategie.

     
  • lOntwikkelen van een strategisch HR plan in samenspraak met de bedrijfsdirectie, management en HR deskundigen en doorlopen van het goedkeuringstraject.

  • lImplementatie begeleiden van de nieuwe of gewijzigde strategie.