Peters HR Management & Advies

Advies medezeggenschap

  •  Advies en ondersteuning zowel voor als achter de schermen bij voorbereiding en uitvoering van complexe trajecten met medezeggenschap en vakbonden.
     
  • lVoorbereiding van CAO onderhandelingen.

  • l(Advies bij) het voeren van de CAO onderhandelingen of optreden als procesbegeleider.
 
l