Peters HR Management & Advies

Mijn producten en diensten

Naast mijn expertisegebieden heb ik goede resultaten geboekt met een aantal concepten die ik als maatwerk product aanbied.

Het gaat dan onder andere om:

  • invoeren van Bedrijfsmatig HR.
  • Optimale bezetting nu en in de nabije toekomst (strategische personeelsplanning). 
  • Authentiek management.