Peters HR Management & Advies

Bedrijfsmatig HR

Wordt HR een echte bedrijfsfunctie?

In deze tijd van crisis lijkt het er soms op dat bij HR harder wordt ingegrepen dan elders.

Hoe kan HR beter laten zien wat haar toegevoegde waarde is?

Door een meer bedrijfsmatige aanpak te kiezen en daarmee de kosten en baten (toegevoegde waarde) van haar werkzaamheden laten zien. HR richt zich hierbij op de specifieke behoeften van de klant.  Met die klant maakt HR vervolgens een heldere overeenkomst over wat er geleverd wordt, tegen welke kwaliteit en kosten. Zo kan HR  efficiënter werken en dat ook aan de directie aantoonbaar maken.

Beter gekwalificeerde medewerkers, hogere medewerker- en/of klanttevredenheid, hogere productiviteit, minder ziekteverzuim: allemaal zaken die meetbaar zijn en bijdragen aan een betere bedrijfsvoering.

Waarom zouden we alle HR activiteiten uitvoeren als er geen positieve opbrengst van zou zijn te vinden?

HR vul je rol in als strategische partner op directie-niveau!
 
Lees mijn artikel hierover