Peters HR Management & Advies

Optimale Personeelsbezetting, Perfect Match!

Heeft u een helder beeld van vereiste en beschikbare kennis en competenties van uw mensen nu en in de nabije toekomst?
Zijn uw mensen ook de mensen waarmee u de komende jaren succesvol kunt zijn?

Perfect Match! helpt om dat beeld scherp te krijgen en een plan van aanpak te maken en uit te voeren.
 
Samen met SensHR hebben we een tool ontwikkeld die voor kleine en midelgrote bedrijven ideaal is om een goede analyse van het personeelsbestand te maken. We kijken dan naar onder andere naar:

  • de mensen zijn die we moeten houden en waarin we moeten investeren.
  • wie mogelijk bij- en/of omgeschoold moeten worden.
  • wie als kwalitatieve mismatch beschouwd moeten worden.
  • hoe we met de kwalitatieve mismatch moeten omgaan.
  • hoe en hoeveel we moeten investeren in ontwikkeling en opleiding.
  • hoe we de voortgang van dit proces het best kunnen volgen.

Klik hier voor korte Perfect Match! presentatie